Jornades de Dades Obertes de la Federació de Municipis

Aquest dijous 15 de Juny de 2017 la Federació de Municipis de Catalunya celebra la seva jornada de Dades Obertes i Transparència als ajuntaments per tal d’explicar i promocionar els aventatges de les Dades Obertes en els governs tan municipals com de qualsevol tipus tant per a l’administració com per a la ciutadania. En aquesta jornada hi haurà tres taules rodones i en la tercera, sobre la participació i l’Opendata:
Com treballar el compromís, la crítica, el control i l’engagment ciutadà a partir de l’ús de les dades obertes per establir lògiques d’acció
participativa i de col·laboració, hi participaran dos formadors d’Iniciativa Barcelona Open Data: Eduard Gil com a moderador de la taula i Eli Vivas com a experta en periodisme de Dades.

Us deixem amb el text promocional de de les jornades tot desitjant que hi participeu activament i hi participeu i amb un pdf per tal que pogueu saber els horaris aquí.

“En una societat cada vegada més tecnològica, amb major demanda de transparència i on, també cada vegada més, les dades adquireixen
més valor les institucions públiques tenen front seu les dades obertes com un repte important però una oportunitat valuosa.
Disposar d’un portal de dades obertes és l’instrument per poder activar palanques de transparència i participació però alhora és
simptomàtic d’una administració endreçada i on la informació està sistematitzada. Organització transversal i estratègia organitzativa
esdevenen claus per poder gestionar el repte de les dades obertes. La jornada vol plantejar de manera molt pràctica quines són les
passes per desenvolupar els portals de dades obertes i quin és el potencial i realitat que la interacció d’aquestes dades ofereixen per
fomentar la transparència, el retiment de comptes i la participació ciutadana.”